Vise, legge for dagen på en særlig iøynefallende måte (særlig ved oppførsel); vise sin mening eller vilje i et (politisk eller sosialt) spørsmål ved å delta i møte, opptog el.l.