Demonstrasjon, tidligere brukt som synonym for bevis.