Demisjang, demisjång, oljekanne av blikk, brukt til sjøs. Ordet kommer av eng. demijohn, en omdannelse av fr. damejeanne, en betegnelse på en spesiell type glassflaske.