Demersal, om fisk og fiskeegg som lever/finnes på eller ved bunnen.