deltidsarbeid

Artikkelstart

Deltidsarbeid er arbeidsforhold hvor den ansatte arbeider med kortere arbeidstid enn det som ellers er vanlig i bedriften eller yrket. I norsk statistikk regnes deltid som 1–36 timer ukentlig arbeidstid, med unntak av personer med arbeidstid 32–36 timer som oppgir at dette utgjør heltid. Fulltid regnes som 37 timer eller mer. Deltidsarbeid kan være arbeiderens eneste sysselsetting, men kan også være tilleggssysselsetting ved siden av arbeid eller studier på fulltid.

Deltidsarbeid har atskillig utbredelse: Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå jobbet 25 prosent av alle sysselsatte i Norge deltid i 2014. Dette tilsvarer rundt 660 000 personer av vel 2,6 millioner sysselsatte. Om lag ti prosent av de deltidssysselsatte var undersysselsatte i andre kvartal 2015, det vil si de søkte mer arbeid. I Norge er gjennomsnittlig avtalt arbeidstid for deltidssysselsatte 22,2 timer.

Deltidsarbeid er mye mer utbredt blant kvinner enn menn. Av sysselsatte kvinner arbeidet 46–48 prosent deltid i begynnelsen av 1970-årene. Frem til 1983 gikk denne andelen opp til 55 prosent. Siden har andelen gått ned til 43 prosent i 2003 og 38 prosent i 2014. Deltidsarbeid blant menn har siden 1990-årene blitt noe mer utbredt, og andelen var i 2014 på 13,6 prosent. Regnet i årsgjennomsnitt arbeidet 473 000 kvinner og 189 000 menn deltid i 2014.

Lover og avtaler

Som arbeidstakere omfattes deltidsansatte av blant annet arbeidsmiljølovens regler til vern for den ansatte, ferielovens bestemmelser og så videre. Tariffavtalene inneholder ofte særbestemmelser om øvrige lønns- og arbeidsforhold for deltidsansatte. Diskriminering av arbeidstakere som arbeider deltid omfattes av diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljølovens kapittel 13.

Dersom en stilling blir ledig, følger det av arbeidsmiljølovens § 14-3 at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten er imidlertid betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Dessuten går fortrinnsrett etter § 14-2 for en arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, foran fortrinnsretten for deltidsansatte.

Innen statstjenesten er det inngått særavtale for deltidsansatte. Uansett arbeidstidens lengde er deltidsansatte i statens tjeneste omfattet av tjenestemannsloven av 1983.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg