Deltidsarbeid, arbeidsforhold hvor den ansatte arbeider med kortere arbeidstid enn den som ellers er vanlig i bedriften eller yrket. I norsk statistikk regnes deltid som 1–36 timer ukentlig arbeidstid, med unntak av personer med arbeidstid 32–36 timer som oppgir at dette utgjør heltid. Fulltid regnes som 37 timer eller mer. Deltidsarbeid kan være arbeiderens eneste sysselsetting, men kan også være tilleggssysselsetting ved siden av arbeid eller studier på full dag.

Deltidsarbeid har atskillig utbredelse: Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå jobbet 25 % av alle sysselsatte i Norge deltid i 2014. Dette tilsvarer ca. 660 000 personer av vel 2,6 millioner sysselsatte. Ca. 10 % av de deltidssysselsatte var undersysselsatte i 2. kvartal 2015, dvs. de søker mer arbeid. I Norge er gjennomsnittlig avtalt arbeidstid for deltidssysselsatte 22,2 timer.

Deltidsarbeid er mye mer utbredt blant kvinner enn menn. Av sysselsatte kvinner arbeidet 46–48 % deltid i begynnelsen av 1970-årene. Frem til 1983 gikk denne andelen opp til 55 %. Siden har andelen gått ned til 43 % i 2003 og 38 % i 2014. Deltidsarbeid blant menn har siden 1990-årene blitt noe mer utbredt, og andelen var i 2014 på 13,6 %. Regnet i årsgjennomsnitt arbeidet 473 000 kvinner og 189 000 menn deltid i 2014.

Som arbeidstakere omfattes deltidsansatte av blant annet arbeidsmiljølovens regler til vern for den ansatte, ferielovens bestemmelser osv. Tariffavtalene inneholder ofte særbestemmelser om øvrige lønns- og arbeidsforhold for deltidsansatte. Diskriminering av arbeidstakere som arbeider deltid omfattes av diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljølovens kap. 13.

Dersom en stilling blir ledig, følger det av arbeidsmiljølovens § 14-3 at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten er imidlertid betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Dessuten går fortrinnsrett etter § 14-2 for en arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, foran fortrinnsretten for deltidsansatte.

Innen statstjenesten er det inngått særavtale for deltidsansatte. Uansett arbeidstidens lengde er deltidsansatte i statens tjeneste omfattet av tjenestemannsloven av 1983.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.