Delegant, den som overdrar et verv til en annen; den som anviser et krav på en annen.