Dekoratør, kunstner eller håndverker som arbeider med dekorative oppgaver. En dekoratør formgir, anskueliggjør og presenterer gjenstander og ideer på en kreativ og hensiktsmessig måte. En treårig utdanning i videregående skole gir grunnlag for arbeid innen kulturformidling, informasjonsarbeid, reklame, salg og markedsføring. Utstillingsplasser er varehus, butikker, gallerier, informasjonssentra m.m.