Metode som benyttes ved kjemiske analyser for å bringe det stoffet som skal analyseres (prøven) over i en form som er løselig i syre eller vann. Dekomponeringen skjer ved oksidasjon, reduksjon og/eller kompleksering av spesiene i prøven. Man utfører dekomponering ved å varme opp prøven i luft (med etterfølgende tilsetning av syre), ved å varme opp med konsentrerte syrer eller ved å varme opp med saltsmelter (med etterfølgende tilsetning av vann eller syre). Se saltsmelteoppslutning. Dekomponering med syrer, som benyttes mest, kan skje i åpne eller lukkede systemer (under høyt trykk). Syredekomponering i lukkede systemer i spesielle mikrobølgeovner er mye benyttet, og spesielt i forbindelse med bestemmelse av grunnstoffer. Se mikrobølgedekomponering.