En dekningsregulator er et lite hjelpekamera som ved flyfotografering tjener til å regulere tiden mellom to på hverandre følgende eksponeringer.