Dekningsgrad, dekningsbidrag i prosent av omsetning.