Forklaring, angivelse, især til tollvesenet og transportselskap. Fortegnelse over varer som sendes eller innføres, eller som skal forsikres. Se også deklarasjonspolise.