Dekkstein, stein som skjuler og/eller verner en fuge eller konstruksjon. F.eks. øverste steinlaget i en mur.