Dekkorganisasjon, organisasjon hvis egentlige formål av taktiske grunner søkes skjult bak et påstått formål. Dekkorganisasjoner brukes særlig av politiske bevegelser som arbeider for formål det enten er offisielt ulovlig å arbeide for eller som har liten allmenn appell.