Dekkbord, bord som skjuler og/eller verner en fuge eller konstruksjon. F.eks. bord festet til oversiden av vindskier.