Dekarboksylaser, (av de- og karboksyl), enzymer som katalyserer avspaltingen av karbondioksid, CO2, fra forskjellige karbonsyrer som forekommer i levende organismer. Det finnes forskjellige typer av dekarboksylaser, hver av dem spesifikke for forskjellige karbonsyrer. Aminosyredekarboksylaser virker spesifikt på aminosyrer og overfører dem til aminer.