Dekalin, (av deka-), dekahydronaftalen, C10H18, fargeløs væske med aromatisk lukt. Fremstilles ved katalytisk hydrogenering av naftalen. Forekommer i to stereoisomere former, cis-dekalin (kokepunkt 195 °C) og trans-dekalin (kokepunkt 185,5 °C). Brukes som løse-, ekstraksjons- og fortynningsmiddel for oljer, fett- og voksarter osv., samt som erstatning for terpentin i mange tekniske produkter og som tilsetning til motorbrensel.