B10H14, et borhydrid (se boraner). Danner fargeløse krystaller som løser seg lett i alkohol og benzen. Anvendes som drivstoff for fly, raketter, undervannstorpedoer, ved vulkanisering av kautsjuk m.m.