Dehydrering er det å fjerne vann som finnes som fritt vann, en form for dehydratisering. Når det gjelder dehydrering av gass, se gasstørking.