Fjerning av vann når dette foreligger som fritt vann, en form for dehydratisering. Dehydrering av gass, se gasstørking.