Deflegmasjon, (av de- og gr. flegma, 'slimaktig væske'), delvis kondensasjon av oppstigende damp under destillasjon av væskeblandinger. På denne måten vil komponentene i dampblandingen som stammer fra lite flyktige væsker, kondenseres og renne nedover, mens resten av dampene føres videre inn i en egen kondensator. En deflegmator er den del av et destillasjonsaggregat hvor deflegmasjonen foregår.