Deduksjon, det å trekke konsekvenser av aksiomer, definisjoner og allerede beviste setninger. Se logikk.