Decharge, generalforsamlingens beslutning om ansvarsfrihet for et aksjeselskaps eller allmennaksjeselskaps styre overfor selskapet og aksjonærene. Spørsmålet om decharge skal gis for styrets disposisjoner i det forløpne år, tas vanligvis opp på den årlige generalforsamling. Beslutningen om decharge treffes i alminnelighet i forbindelse med godkjennelsen av årsregnskapet, men det stemmes særskilt over spørsmålet om ansvarsfrihet. Uttrykket brukes også utenfor aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper i forbindelse med regnskapsavleggelse o.l.