Dead reckoning, navigasjonsmetode som går ut på å føre bestikk ved hjelp av skipets kurs og hastighet.