de lege ferenda

Artikkelstart

De lege ferenda, «ut fra loven slik den bør være», er et juridisk faguttrykk for argumentasjon med sikte på hvordan lov og rett bør være uten hensyn til hvordan den er. De lege ferenda er med andre ord såkalte lovgivningspolitiske eller rettspolitiske betraktninger eller hensyn.

Faktaboks

Uttale
de lˈege ferˈenda
Etymologi
latin de, ‘ut fra’, lex ‘lov’, ferendus ‘som bør gjøres’. Ut fra loven slik den bør være.

Slike argumenter brukes når en lov ønskes innført, opphevet eller endret.

Eksempel: de lege lata er Norge et monarki, men når noen argumenterer for at Norge bør bli republikk, argumenterer de de lege ferenda.

Forskjellen på de lege lata og de lege ferenda

Motsatt: de lege lata, «ut fra loven slik den er gitt».

I prinsippet er grensen klar. Argumenterer en de lege ferenda, er det ingen grenser for hvilke verdier en kan argumentere ut fra. Det er heller ingen grenser for hvor nær eller fjern disse verdiene eller resonnementsmåtene må stå dagens rettsorden.

Samtidig kan selv argumentasjon de lege lata inneholde rimelighetsforestillinger. Det vil si bestemte verdier og vurderingsmåter. Den slags rimelighetsforestillinger kalles i jussen reelle hensyn eller rettsanvenderens vurderinger. Slike rimelighetsforestillinger fungerer med det vi kan kalle 'bundet mandat'.

  • De lega-lata-vurderinger handler om verdier og betraktningsmåter innenfor dagens rettssystem. Det vil si argumentasjonsmåter som er i samsvar med gjeldende regler for juridisk argumentasjon, kalt rettskildelæren
  • De lege-ferenda-vurderingene kjenner derimot ingen grenser. Uansett forankringspunkt eller forankringssted er poenget hele veien hva reglene burde gå ut på, ifølge den som uttaler seg

Trass i den prinsipielle forskjellen kan grensen mellom å argumentere de lege lata og de lege ferenda etter omstendighetene likevel bli flytende. Årsaken er rimelighetsforestillingenes plass innenfor gjeldende rett, de reelle hensynenes betydning som rettskildemessig tolkingsargument. For hva det går an å argumentere med innenfor dagens regelsett, og hva som ligger utenfor gjeldende system, kan unntaksvis variere fra dommer til dommer og fra en juridisk forfatter til en annen, osv.

Forskjellen på de lege ferenda og de sententia ferenda

Denne forskjellen er langt mindre betydningsgfull enn forskjellen er mellom de lege lata og de lege fereanda. I hovedsak handler denne forskjellen om hvor nært eller fjernt verdiene og resonnementsmåtene må stå dagens rettssystem.

  • Til forskjell fra de lege ferenda-betraktninger knytter de sententia ferenda-betraktninger seg alltid til hvordan dagens rettssystem skal tolkes og anvendes i konkrete tvister. De er kort og godt vurderinger knyttet til de lege lata-reglene
  • De sententia ferenda-betraktninger er råd som især juridiske forfattere gir til især dommere der det hersker begrunnet tvil om hvordan rettsreglene skal forstås og anvendes

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg