de Svanenhielm, norsk adelsslekt som stammer fra Sønderjylland. Hans Seehusen, kjøpmann i Bredsted i Slesvig, var far til rådmann i Stavanger Morten Hansen Seehusen (1629–94). Hans sønn, stiftamtskriver Severin Seehusen (1664–1726), eide Damsgård i Bergen og Svanøy i Sunnfjord, og ble adlet 1720 med navnet de Svanenhielm. Slekten døde ut i mannslinjen med hans sønnesønn, grønlandskjøpmannen Ionas Lillienschiold de Svanenhielm (1726–1801).