Databærer, medium utformet med tanke på transport av data, som kabel, optisk kabel, infrarødforbindelse, diskett, CD m.m.