Darwin-tulipaner, en gruppe hagetulipaner med store, klokkeformede blomster i rene farger på lange, stive stilker. Regnes for de beste til snitt, både i hagen og til driving i veksthus. Blomstrer sent om våren. Se tulipan.