Danefe, brukes i gamle danske og norske lover om edle metaller som ble funnet nedgravd i jorden. Christian 5s Danske lov av 1683, 5–9–3, sier at «Guld og Sølv, som findis enten i Høje, eller efter Ploven, eller andenstæds, og ingen kiender sig ved, og kaldis Dannefæ, det hør Kongen alleene til og ingen anden». Den tilsvarende bestemmelse i Christian 5s Norske lov av 1687 bruker i stedet uttrykket jordgravd gods.