Danearv, i eldre nordiske rettskilder en fallen arv som det ikke er arving til og som derfor tilfaller kongen. Se danefe.