Dan tranh, strengekasse, vietnamesisk musikkinstrument av sitertypen, opprinnelig med 16 strenger; minner i utseende og spilleteknikk om den japanske koto.