Dan, i budo de ti mestergradene i et graderingssystem som angir utøvernes dyktighet, i motsetning til læregradene (kyu). Dan-gradene bærer tradisjonelt svart belte rundt livet.