Damsnipe, fugleart i snipefamilien. Vadefugl som minner om gluttsnipe, men er mindre og slankere med rett, tynt nebb. Hekker i steppeområdene fra Sørøst-Europa og østover gjennom Sentral-Asia. Opptrer tilfeldig i Vest-Europa, men har hekket i Finland, og er blitt observert stadig oftere i Norge og Sverige. Observert 22 ganger i Norge per 2001.