Damplås, betegnelse på de gasslommer som oppstår når bensin fordamper i ledninger eller pumper, og som hindrer bensintilførselen. Fenomenet avhenger av damptrykket og oppstår gjerne i forbindelse med høye temperaturer og/eller lave lufttrykk.