Overhetet damp kan ved tilførsel av forstøvet vann, befuktning, overføres til mettet damp. Damp som inneholder vanndråper, kan tørkes ved at man tilfører nok varme til å fordampe vannoverskuddet, vanndråpene kan også fjernes mekanisk.