Damkultur, dambruk, damoppdrett, oppdrett av ferskvannsfisk i naturdammer, enten som oppdrett av matfisk eller som oppdrett av settefisk som skal vokse videre etter utsetting i andre vann og vassdrag. Damkultur har lange tradisjoner i Asia, hvor oppdrett av karper og andre arter har foregått i flere tusen år. Se fiskeoppdrett.