Damefrisør, håndverker som foretar klipp, vask, farging og strukturbehandling (permanent) av hår. I 2013 var det en kandidat som gikk opp til svenneprøven i damefrisørfaget etter gammel ordning, og kandidaten besto prøven. Det vanlige nå er å gå opp til prøven i fellesfaget for damefrisør og herrefrisøt. Se frisør.