Daktyliotek, det antikke navn på en samling av graverte edelstener (gemmer), gjerne innfattet i fingerringer. I Roma ble flere daktylioteker anlagt av forskjellige stormenn i senrepublikansk tid; et daktyliotek hørte gjerne med til fyrstenes kunstsamlinger, også templene hadde daktylioteker, som var skjenket som gave til gudene. Av moderne daktylioteker er den største mediceernes i Firenze; betydelige samlinger også i Napoli, Roma, Paris og London.