Daktyler, en slags demoner som bodde på Ida-fjellet på Kreta eller Frygia, og som hadde oppfunnet smiing av jern. Daktylene er til dels beslektet med våre dverger.