Daimonion, det guddommelige, Sokrates' betegnelse på den indre advarende røst som avholdt ham fra å begå uriktige handlinger.