Dagarbeider, arbeider som er engasjert for dag- eller timelønn, oftest for en kortere tid.