Dafnier, arter av vannlopper i slekten Daphnia innen underorden Cladocera i klassen bladføttinger. Dafnier er blant de vanligste vannlopper i ferskvann. De er meget tallrike, og viktig næring for fisk. De blir 1 til 5 mm lange. Kroppen er dorsoventralt flattrykt og omgitt av et gjennomsiktig skjold. De bærer ofte egg eller nyklekte larver i en rugepose på ryggen.