D, forkortelse for latin dextra og italiensk destra, høyre.