Dødsone, sonen mellom rekkevidden av jordbølgen fra en radiosender og den minste rekkevidde for den ionosfærereflekterte bølgen. I en dødsone mottas ikke noe radiosignal. Se bølge (bølgeforplantning).