Dødningbille, billeart i familien skyggebiller, Tenebrionidae. Svart, 2–3 cm lang bille som lever i kjellere og andre mørke steder. Sjelden i Norge.