Cytidin er en kjemisk forbindelse av typen nukleosid.