Cystidie, organ som forekommer på fruktlegemet hos stilksporesopp, først og fremst i det sporebærende lag (hymeniet). Mange ulike typer, inndeles etter form og plassering. Funksjonen er ikke klarlagt, men da mange cystider er spisse, ofte med skarpe krystaller i toppen, eller fylt med ulike (giftige?) stoffer, spekuleres det om de kan beskytte mot angrep fra små insekter, midd osv.