Cymen, egentlig para-cymen, parametylisopropylbenzen, CH3C6H4CH(CH3)2. Sterkt lysbrytende, aromatisk luktende væske med kokepunkt 175 °C. Finnes i mange eteriske oljer, bl.a. romersk karveolje (fra spisskummen), men fås teknisk som et biprodukt ved cellulosefabrikasjon.