Cyanidisering, prosess for overflateherding av stål. Ved neddykking av vedkommende gjenstand i smeltet natriumcyanid oppnår man et høyere innhold av karbon i overflatesjiktet, som derpå kan herdes ved bråkjøling.