Cutting er innen petroleumsutvinning det samme som borekaks.