Custodia honesta, ærlig fengsel; alminnelig betegnelse for en spesiell frihetsstraff som skulle ha mindre vanærende preg enn ordinær frihetsstraff. I Norge er hefte en form for custodia honesta. Se frihetsstraff.